A hatékony és önálló
tanulás tanítása

A hatékony és önálló
tanulás tanítása

Szülőként gyermekünk életében nevelői és tanítói szerepben is jelen vagyunk attól a perctől kezdve, amikor megszületik, és aztán mindvégig.

A nevelői és tanítói szerepünk
dominanciája szinte folyamatosan
váltakozik. Az iskoláskor kezdetével
a tanítás, mint szülői feladat
hangsúlyosabbá válik, és megoszlik
az iskola és a szülő között.

Ha jól tanul a gyerkőc, és hozza az
eredményeket, büszke szülőként
hátradőlhetünk, de ha rossz
jegyeket kap, nincs kedve tanulni,
nem szán rá kellő időt, vagy
valamilyen egyéb probléma
miatt elakadása van,
akkor valamit tennünk kell.

Milyen kérdések fogalmazódnak meg a szülőkben?

 • Mi lehet a baj, miért nem tanul jól a gyerek?
 • Az én feladatom tanítani a gyereket, vagy az iskoláé?
 • Hogy csináljam, hogy legyek hatékony ezernyi más dolgom mellett?
 • Egyáltalán jól csinálom?
 • Hogy segítsem a tanulásban?

A kérdésekre  a válaszokat napjaink problematikája, az otthoni online tanulás is átírta. Ha a fenti kérdésekre nem találjuk a válaszokat, megoldásokat, ne gondoljuk, hogy rossz szülők vagyunk. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a tanítás túlmutathat szülői kompetenciánkon, minél nagyobb a gyermekünk, annál jobban.

Ezért van nagy jelentősége, hogy a gyerekeket a lehető leghamarabb tanítsuk meg önállóan tanulni, alakítsuk cselekedeteik, tetteik, nem tetteik felelősségérzetét, tartsuk fenn a tanulás utáni vágyukat, és tárjuk fel a tanulási problémákat, nehézségeket.

Tanulási trénerként ebben nyújtok segítséget
szülőknek és gyermekeiknek.
Munkám során kiemelt figyelmet fordítok arra,
hogy a megoldandó helyzeteket, problémákat,
feszültségeket a gyermek személyisége, a család
és az iskola dimenziójában kezeljem.

Milyen tanulási tréning módszerekkel dolgozom?

 • pszichopedagógia tanácsadás
 • tanulási tréning
 • önismereti tréning
 • briefcoaching (megoldásközpontú beszélgetések)
 • mediáció

Tartalmak, témák

 • tanulási problémák, tanulási nehézségek feltárása
 • önálló tanulás tanítása
 • készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése
 • tanulási motiváció fejlesztése
 • tanulási eredmények javítása
 • kudarchelyzetek kezelése

Tanulási tréning helyszínei

 • a gyermek, szülők otthona (otthoni látogatás)
 • Tata, tréneri szoba
 • közösen egyeztetett egyéb helyszínek